Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 109 gostiju na mreži
Социјална и хуманитарна помоћ за март 2016. године
петак, 22 април 2016 09:45
На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 13. априла 2016.године, размотрио захтеве достављене умарту 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Смедерево ТМ: 33.000,00  -по члану 8.341,76 динара,

ОпОр Зрењанин МЈ: 36.000,00  - по члану 428,48 динара,

ОпОр Чачак БА: 31.000,00  - по члану 10.333,33 динара,

ОпОр Земун ПЖ: 33.000,00  - по члану 9.309,28 динара,

ОпОр Крагујевац РД: 29.000,00  - по члану 7.992,37 динара,

ОпОр Ужице ЈЗ: 33.000,00  - по члану 5.757,71 динара,

ОпОр Ниш ДЗ: 33.000,00  - по члану 9.133,29 динара,

ОпОр Прокупље КЉ: 29.000,00  - по члану 5.167,75 динара,

ОпОр Нови Београд ЖР: 33.000,00  - по члану 11.510,92 динара,

ОпОр Нови Београд ММ: 33.000,00  - по члану 9.035,22 динара,

ОпОр Нови Београд ПМ: 29.000,00  - по члану 11.588,33 динара,

ОпОр Ваљево ГД: 26.000,00  - по члану 8.459,50 динара,

ОпОр Нови Сад БИ: 33.000,00  - по члану 9.615,98 динара,

ОпОр Краљево АМ: 29.000,00  - по члану 10.748,51 динара,

ОпОр Ниш СД: 36.000,00  - по члану 8.058,27 динара,

ОпОр Ћуприја МП: 29.000,00  - по члану 11.575,30 динара,

ОпОр Ужице ВС: 33.000,00  - по члану 8.731,20 динара,

ОпОр Звездара КТ: 26.000,00  - по члану 11.419,63 динара,

ОпОр Звездара ПЗ: 33.000,00  - по члану 11.004,25 динара,

ОпОр Ваљево ВМ: 29.000,00  - по члану 9.968,51 динара,


Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5, а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Краљево СП: 27.000,00  - по члану17.905,04динара,

В)На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 2. Правилника,

ОпОр Панчево ГА: 15.000,00

 

Новчана средства су уплаћена на текући рачун 13. априла 2016. године

Извршни одбор

 

Додај коментар