Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 93 gostiju na mreži
Обраћање председника УВПС Адвокатској комори Србије
уторак, 29 март 2016 11:01
Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је писмо Адвокатској комори Србије у вези са поступањем дела адвоката у процесу остваривања права војних пензионера на ванредно усклађивање месечних принадлежности за 11,06 одсто. С обзиром на чињенице изнете у том акту, писмо доносимо у целостри:

,,Удружење војних пензионера Србије као најбројнији заступник интереса корисника војне пензије (КВП) у два наврата (2004. и 2008. године) водило је вишегодишњу системску и упорну борбу у доказивању права да и војни пензионери имају право на усклађивање пензија по донетим прописима и решењима.

Решењем Републичког фонда ПИО 01 бр. 181-431/08 од 25.01.2008. године (прилог бр. 1) регулисано је ванредно усклађивање пензија односно повећање вредности општег бода за 11,06% од 01.01.2008. године које КВП није признато.

Доказивање правног основа да корисницима војне пензије припада право и на ванредно усклађивање пензија од 1.1.2008. године не би било успешно без ангажовања и стручне помоћи већег броја адвоката и њихових тимова у покретању судских спорова за надокнаде штете пред надлежним судовима у Републици Србији.

Удружење војних пензионера Србије овим путем у име својих чланова и корисника војне пензије, највећем броју адвоката изражава своју захвалност и дужно поштовање. Истичемо њихову несебичну захвалност, ентузијазам и правно знање. Неки од њих су, на закону утемељеним тужбама и сјајно образложеним поднесцима пред надлежним судовима и Уставног суда Републике Србије извршили својврсни правни „пробој“ у доказивању да војним пензионерима припада право на ванредно усклађивање пензија како су то право од 1.1.2008. године оствариле све категорије корисника пензије у Србији.

Закључком Владе Републике Србије број 181-11689 од 30. октобра 2015. године (прилог бр. 2) од 30. октобра 2015. године увећане су пензије за 6,57% од 01.11.2015. године и регулисана је једнократна исплата разлике између усклађеног износа пензије и исплаћене почев од 01.01.2008. године закључно са пензијом за октобар 2015. године свим КВП који са Републичким фондом за ПИО склопе уговор о вансудском поравнању.

С тим вези Удружењу војних пензионера Србије се обратило велики број корисника војне пензије, а у неким случајевима и колективно преко својих општинских и месних организација износећи жалбе и основане оптужбе на некоректно и непрофесионални однос дела адвоката који  их заступају пред надлежним судовима ради наплате настале штете.

Уважавајући ауторитет Адвокатске коморе наводимо и неке карактеристичне жалбе и притужбе на њихов рад и однос према клијентима, и то:

-          Један број адвоката у време када је била веома актуелна понуда РФ за ПИО за вансудско поравнање (октобар – децембар 2015. године) насталог дуга, нису на прави начин обавештавали своје клијенте како да поступају у поменутим решењима за даље вођење започетих судских парница и са којим би се проблемима суочили у случајевима прекидања парница и прихватање понуђених решења за вансудско поравнање. Велики је број примера да својим клијентима нису давали истинита образложења у којој се фази пресуђивања налазе њихови предмети. Поједини су одбијали могућност да клијенти остваре увид у већ донете првостепене пресуде, на основу које су могли прихватити понуду фонда за део дуга који није био признат због наводне застарелости од две, а у неким судским пресудама и три године.

-          Клијенте су, намерно или не, доводили и правну заблуду неправилним тумачењем или неким другим аргументима да надлежни виши судови не признају надокнаду штете за пресуђени део застарелости. Упућивали су их саветима да ће се и тај део наплатити вођењем нових судских поступака, без гаранције да ће се они окончати у њихову корист.

-          Неки су захтевали и наплаћивали судске трошкове и договорене награде од 10 – 15% и за део којим су се клијенти вансудски поравнали са РФ за ПИО, претећи тужбама против њих. Адвокат из Новог Београда је од својих клијената тражио наплату камате и за део уложене суме новца (судска такса, вештачења и сл), а које је адвокат у договору са клијентом сам финансирао.

-          Један број адвоката је од својих клијената, који су прихватили понуду и извршили прекид започетих судских поступака, захтевали и наплаћивали све трошкове поступка. Обрачунавали су већи број рочишта, поднесака, таксе на наводно поднете жалбе, представке Уставном суду, а да предходно клијенти нису консултовани. Пример војног пензиоенра са Новог Београда који је за извршење судског поступка, на име тих трошкова и награде адвоката од 10% платио 201.000,00 динара од 440.000,00 динара које је признао Фонд ПИО. Мањи број адвоката је својим клијентима претио тужбама, ако пре вансудског поравнања не измире своје новчане обавезе, укључујући и договорене награде. Један адвокат је групи пензионера условљавао да им неће доставити копије првостепених пересуда, док не измире обавезе од по 100.000,00 динара на име његових трошкова и сл.

-          Многи корисници војне пензије који су извршили наплату део закинуте пензије судским пресудама, износе притужбе да један део адвоката приликом наплате трошкова поступка не издају видљиво спецификацију и документован обрачун трошкова како је то судским одлукама пресуђено. У овим случајевима од стране клијената изражавају се оправдане сумње у стварни износ наплаћених трошкова.

Међутим има веома позитивних примера поступања адвоката где се у први план истиче њихова професионалност и спремност да већ доста оштећених корисника војних пензија стручно и професионално помогне. Постојећи кодекс своје професије од клијената нису захтевали потписивање додатне уговоре о висини награде нити су наплаћивали или условљавали висином процената. Такав однос према својим клијентима је нарочито био видљив код адвоката са југа Србије и у граду Нишу.

Удружење војних пензионера Србије настојало је да на све ове притужбе и жалбе од стране дела адвоката, делује разумно и рационално. Своје чланове је упућивало да са својим изабраним адвокатима граде односе међусобног поверења и уважавања. На нивоу града Београда организован је и разговор корисника војне пензије са једним адвокатом ради пружања стручне помоћи и начину поступања у започетим судским поступцима и услова пружања понуђених решења за вансудско поравнање са  Фондом ПИО.

Удружење војних пензионера Србије не спори право адвоката за правовремену и на закону засновано право на надокнаду својих трошкова у поступцима заступања корисника војне пензије пред надлежним судовима, укључујући и уговорене тз. награде по успешном окончању сваког поступка.

Удружење је слободно да постави питање Комори којим је правним актом или кодексом се регулише право којим је лимитиран проценат износа награде. Неке канцеларије уз пуномоћје од својих клијената траже и потписивање уговора о наградама адвоката које су за извршне услуге мимо судских одлука о висини трошкова поступка. У овом смислу Удружење војних пензионера Србије поставља питање да ли је правилно или пракса да адвокати при наплати својих трошкова војним пензионерима не издају уредну спецификацију трошкова нити одговарајућих рачуна из којих би клијент могао да види на који стварни износ адвокати надокнађују новчани износ за учињене услуге. У највећем броју случајева приликом реализације решења о извршењу и наплате штете адвокати и предлогу извршења за досуђени новчани износ штете усмеравају, укључујући и трошкове поступка на личне рачуне својих клијената. На овај начин се ствара оправдани однос неспоразума па и простор оправдане сумње и оптужби да се крши кодекс адвокатске професије а у неким случајевима сам закон.

Удружење војних пензионера Србије остаје отворено за сарадњу са Адвокатском комором по свим питањима и нејасноћама на релацији корисника војних пензија и адвоката. Удружење сматра да би улога Коморе у овом смислу била незамењива и веома корисна. С тим у вези Удружење корисницима војне пензије је препоручило да се са конкретним примедбама на рад својих изабраних адвоката са документованим чињеницама могу обратити Адвокатској комори, у намери да се ничим не доводе у питање морални лик адвоката и сачува кодекс професије.

У очекивању одговора на постављена питања, Удружење изражава своју захвалност!.

 

 

Коментари  

 
#15 policajac 20-11-2016 22:07
Da li je neko upućen u rad disciplinske komisije Advokatske komore Srbije i na koji način može da se podnese pritužba na nesavestan rad advokata. Da li je nekada neki advokad kažnjen zbog nesavesnog rada i koje se obično kazne izriču.
Naime nekoliko policijskih službenika je izrazilo želju da podnese tužbu protiv MUP-a zbog neisplaćenih obaveza (regres, topli obrok, rad na dane praznika, prekovremeni rad, noćni rad...), na predlog neposrednog starešine svi policajci su NAIVNO prihvatili da ih zastuva advokat koji je komandirov školski drug i od tada počinje njihovo ponižavanje. Naime advokat nikada ni u vezi čega nije konsultovao svog klijenta koga zastupa ali je aktivno u dogovoru sa komandirompolic ije radio na opstrukciji svih tužbi (pojedine nije podneo blagovremeno, pojedine je pustio da zastare, u pojedinim je namerno gubio sporove iako je sudska praksa u ostalim delovima Srbije drugačija) kako policajci ne bi naplatili neizmirene obaveze prema njima za šta je po nekim saznanjima od MUP-a RS adekvatno novčano nagrađen.
Kome i na koji način bi prevareni policajci mogli da se obrate kako bi se sprečila bahatost advokata koji umesto da radi u interesu klijenta on radi u interesu suprotne strane, uništavajućiu time živode ljudi koji samo žele da naplate svoju pošteno stečenu zaradu koja se u nekim slučajevima kreće i oko jedan milion dinara.
Ako neko zna rešenje ovog problema molim da mi pomogne.
 
 
#14 rodjak sa sela 07-04-2016 09:22
I pored ovlascenja datog advokatu vi mozete samostalno kontaktirati sa sudom podnositi predloge i druge podneske.Nije nuzno sve raditi preko njega.Doduse mi advokatima dajemo ovlascenja da mogu sve radnje preduzimati samostalno tako da on moze podneti akt i koji nam nije povolji ali isto tako mozemo mu i uskratiti neka prava ali to retko radimo jer imamo poverenje u njih.
A da ga nacisto otkacite samo dostavite sudu akt postom ili licno preko pisarnice u kome sud obavestavate da mu se ukidaju sva ovlascenja u daljem postupanju pred sudom i tu se njegov posao zavrsava.
Postupak je vas a ne njegov i vasa je konacna odluka koje radnje ce se preduzimati a koje ne.Njegovo je da vas posavetuje ali odluka je vasa. Naravno nakon toga treba resavati njegove troskove u skladu sa ugovorom a advokati u takvim slucajevima znaju da budu i bezobrazni i bezobzirni.
 
 
#13 rodjak sa sela 06-04-2016 22:51
Za tog Butolena ili kako god i ostale moje laicko misljenje je sledece: Ako ste potpisali sa njim ugovor a jeste onda je to obavezujuce za obe strane .Vasa greska kao i vecine nas je sto potpisujemo formalizovane i unapred pripremljene ugovore pri cemu bezuslovno pristajemo na uslove koje nudi advokat a nase primedbe ili predloge saopstavamo samo usmeno u toku dogovora a ne stavljamo na papir.Ono sto je u ugovoru morate ispuniti na neki nacin, Ako niste zadovoljni advokatom ugovor mozete raskinuti jednostavnim aktom kojim obavestavate sud o tome i advokata licno .Ako raskinete ugovor troskove koje je advokat imao morate nadoknaditi na nacin predvidjen ugovorom.Visina troskova je propisana advokatskom tarifom i moze se naci na internetu. Takodje tu mozete pronaci i podatke o toku postupka gde su upisane sve radnje i spisi koje je advokat radio kao i podaci o odrzanim i neodrzanim rocistima pa mozete sabrati sta mu dugujete,odnosn o ako imate presudu tu je sadrzan deo o troskovima postupka,ili trazite da vam dostavi sve spise,tuzbu i ostalo sto je radio na sta imate pravo.Ne vidim nacin da se ovi troskovi izbegnu osim ako nemate nekog keca u rukavu tipa falsifikovani dokumenat ,prinuda ili sl. sto verujem da vecina ovih mahera to ne bi sebi dozvolila.
Ako advokat odbija da vas primi verovatno krsi Kodeks advokata pa treba o tome obavestiti advokatsku komoru koja ce nadamo se preduzeti mere ako ste u pravu.Sa njim mozete kontaktirati i pismeno preko poste sa povratnicom i isticati svoje predloge i zahteve.To sto angazuje drugu kancelariju da odredi visinu troskova moze samo u slucaju da vi ne prihvatate da mu platite ,cime sebi povecavate troskove, sto je od njega nekorektno jer je i sam advokat pa je jasno da to radi namenski da drugome ostvari korist.Ako na kraju redovnog postupka zna da obracuna troskove ne vidim sto ne bi znao i u ovoj situaciji.Niko pa ni advokati nemaju pravo da drugome stvaraju nepotrebne troskove ali nazalost to morate dokazivati na sudu sto izaziva dodatne troskove i to moze trajati prilicno dugo i skupo.I na kraju ne treba bezuslovno verovati advokatima ako je drzava u stanju da nas zavlaci godinama ne vidim sto ne bi i oni. Nase poverenje je bezgranicno a to moze skupo da kosta.
A kako resiti njegovu drskost pa verovatno istom ili visom merom mada cenim da to gospodin Kristijan najbolje zna.
 
 
#12 Pera 06-04-2016 12:59
Dragi moji Vojni penzioneri! Pored advokatske mafije,u ovom nasem slucaju,gde smo osteceni za ,4,21%,postoji i farmaceutska mafija-civilna,na svu srecu ,ne Vojna.Primera radi,ne vezano za 11,06%.Amlodipin,koji smo pre nekoliko godina placali 600 dinara,od 10 mg,sada kosta 65,00 dinara.Zamislite kako nas i koliko kradu.
 
 
#11 Katastrofa 06-04-2016 12:19
Advokat Butolen se u svojoj kancelariji veoma retko pojavljuje. Sve radi njegov pomocnik Viktor, ali se niko ne javlja na telefon. Bio sam prisutan kada je mimo zelje jedne gospodje, podneo zalbu na dobijenu prvostepenu presudu, insistirajuci da istera zastaru, iako je gospodja zelela da okonca spor. On ne dozvoljava nikakva poravnanja, cak i nakon presude koju bi stranka prihvatila. Kolega mi je reekao da mu je trazio 130.000 da odustane od tuzbe. Ispred njegove kancelarije je uvek puna cekaonica, jer su svi termini unapred zakazani. Stranke ni o cemu ne obavestava, nego je put da nesto saznate da zakazete unapred vise od mesec dana. Obavestenje da svi treba da donesu potvrde o visini duga okacio je u cekaonici ispred svoje kancelarije, pa ko vidi vidi. Pri tome je ocigledno preuzeo ogroman broj predmeta koje ne moze da vodi na korektan nacin. Moze li udruzenje da pomogne na bilo koji nacin nama koji zelimo da promenimo advokata i spasemo se od nerviranja, a ne bezimo da platimo Butolenu dosadasnje troskove.
 
 
#10 милан 05-04-2016 19:45
Има ли неко да помогне како изаћи на крај са Бутоленом и његовом дрскошћу.
 
 
#9 Justicija 05-04-2016 09:32
U koju grupu spada advokatica iz advokatske kancelarije IVANA C.JOVANOVIC ?
 
 
#8 Novosađanin 02-04-2016 23:37
Pre 15-tak dana mi je uplaćen novac po presudi, moj advokat uradio obračun do u dinar, plaćeno mu njegovih 10% a meni vraćeno za veštačenje, čak me je uputio u PŠ da mi vrate tj storniraju proviziju koju su naplatili od uplate!
 
 
#7 PETAR 02-04-2016 17:48
Od prvog dana je bilo jasno i receno je da sudske troskove i trokove advokata nece se priznavati ako se zbog vansudskog poravnanja prekine sudski proces. Te troskove snosi tuzilac to jest mi osteceni. Troskovi advokata su posebna prica i resavaju se sporazumno ili po pricipu "Ko je drskiji ". Ne znam kako Djordje te troskove uopste trazi ?
 
 
#6 rodjak sa sela 01-04-2016 09:55
Oslobodjen sam placanja sudskih taksi zbog siromastva.To advokatu nije smetalo da pored dodeljenih troskova trazi i dodatnih 20 % za nagradu,kao i da nakon prvostepene presude sudu dostavlja nebitne podneske kako bi uvecao svoju dobit. Naravno bez konsultacija sa mnom.Postupak jos uvek traje.
 

Додај коментар