Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 191 gostiju na mreži
Могућност за колективно осигурање корисника војних пензија
петак, 02 октобар 2015 11:12

Од Компаније ,,Дунав осигурање а.д.о добили смо понуду за колективно осигурање корисника војне пензије – чланова УВПС од последица несрећног случаја. Пошто се понуда односи за колективно осигурање услови осигурања су знатно повољнији него у случају појединачног и породичног одигурања.

Тај акт Удружење војних пензионера упућен је ових дана градским и општинским одборима УВПС.

Погодности се пре свега односе на износ месечне премије по члану УВПС, навршених година живота и што се право на накнаду из осигурања у случају последица несрећног случаја стиче даном прве месечне уплате за осигурање.


 

Да би се ублажиле последице несрећних случајева, Компанија ,,Дунав” нуди колективно осигурање чланова УВПС од последица несрећног случаја (незгоде) од следећих ризика:

 • смрт услед болести (природна смрт),
 • смрт као последица несрећног случаја (незгоде) и
 • инвалидитета као поседице несрећног случаја (незгоде).

Осигураници могу бити лица која су пензионери, искључиво до навршених 85 година живота, а која су чланови УВПС.

Несрећним случајем у смислу овог осигурања сматра се сваки изненадни и од воље осигураника независни догађај који, делујући углавном споља и нагло, на тело осигураника, има за последицу његову смрт, потпуни или делимични инвалидитет, прелазну неспособност или нарушење здравља које захтева лекарску помоћ.

Варијата 1. - Услови осигурања за минимално 25.000 осигураника:

 • Смрт као последица несрећног случаја,инос премије ............    16.000,00 динара
 • Смрт услед болести, износ премије ...........................................  16.000,00 динара
 • Инвалидитет, иснос премије ....................................................   100.000,00 динара
 • Месчна премија по члану УВПС, износ ...................................         100,00 динара

Период закључивања уговора на три године.

Варијата 2. - Услови осигурања за минимално 25.000 осигураника:

 • Смрт као последица несрећног случаја,инос премије ............24.000,00 динара
 • Смрт услед болести, износ премије ...........................................24.000,00 динара
 • Инвалидитет, иснос премије ....................................................   150.000,00 динара
 • Месчна премија по члану УВПС, износ ...................................         150,00 динара

Период закључивања уговора на две године.

Варијата 3. - Услови осигурања за минимално 25.000 осигураника:

Смрт као последица несрећног случаја,инос премије ............30.000,00 динара

 • Смрт услед болести, износ премије .........................................   30.000,00 динара
 • Инвалидитет, иснос премије ....................................................   300.000,00 динара
 • Месчна премија по члану УВПС, износ ...................................         200,00 динара

Период закључивања уговора на две године.

Обавеза осигуравача је да, када се остварио сигурани случај, исплати:

1.Осигурану суму за случај инвалидитета, а које услед несрећног случај а наступио потпуни инвалидитет, односно проценат од осигуране суме који одговара проценту делимичног инвалидитета,

А које услед несрећног случаја код осигураника наступи о делимични инвалидитет.

2. Осигурану суму за смрт услед несрећног случаја.

3. 50% осигуране суме за смрт услед болести (природна смрт) ако осигураник умре у првих 6 (шест) месеци трајања осигурања.

4. Целу осигурану суму за смрт услед болести (природна смрт), ако осигураник умре после 6 (шест) месеци од почетка осигурања.

Период закључивања уговора на 3 или 2 године са могућношћу продужења. После закључивања уговора о осигурању (уговор се потписује између Компаније Дунав и УВПС), сваки осигураник добија гарантно писмо / ваучер у вредности од 1.000,00 динара – за плаћање других врста осигурања (осигурање моторних возила (осим АО), имовине, усева, животиња) чија је цена већа или једнака 10.000,00 динара. Уколико осигураник закључује обавезно осигурање од аутоодговорности код Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, гарантно писмо може искористити за плаћање трошкова техничког прегледа моторних возила.

После прве године трајања у зависности од техничких резултата се разматра додела бенефита за другу и трећу годину. Бенефити и награде  по овом основу биће прераспоређивани свим општинским – градским организацијама.

Месечна премија би се обустављала при обрачуну пензија у Филијалама Републичког фонда за ПИО а обрачунати износ уплаћивао на жиро рачун УВПС а УВПС би уплаћени износ уплаћивао КОМПАНИЈИ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ. Пошто Републички фонд за ПИО за своју услугу наплаћује 3%(2,5% услуга и 0,5% ПДВ) а Компанији Дунав треба уплатити:

У варијанти 1 - 100,00 динара по осигуранику од пензије би се обустављао износ 103,10 динара (103,10 * 0,97 = 100,00 динара).

 • У варијанти 2 - 150,00 динара по осигуранику од пензије би се обустављао износ 154,64 динара (154,64 * 0,97 = 150,00 динара).
 • У варијанти 3 - 200,00 динара по осигуранику од пензије би се обустављао износ 206,20 динара (206,20 * 0,97 = 200,00 динара).

Са понудом треба упознати све чланове УВПС уз презентовање услова понуде. Пошто се ради о веома повољним условима а потреба осигурања у данашњим условима сигурно постоји а ови услови се не могу обезбедити у случају појединачног и породичног осигурања и у интересу је свих појединаца, потребно је на популаран начин обезбедити пристанак свих чланова за овај вид осигурања.

Извештај о броју чланова УВПС и броју лица који су прихватили понуду по варијантама доставити ИзОд ГлОд Скупштине УВПС до 30. 11. 2015. године, да би се ово питање могло разматрати на Седници ГлОд у децембру 2015.године.

 

 

 

Коментари  

 
#3 Mića druga šansa 14-10-2015 19:14
Primetih još nešto: pošto se u drugim osiguravajućim kućama ova prva varijanta može dobiti za GODIŠNJU premiju od cirka 250,00RSD, možda je daktilografkinj a napravila štamparsku grešku?
 
 
#2 Mića druga šansa 14-10-2015 18:47
Prvo,oslobađam UVP da brine o toj mojoj ličnoj stvari, 2. možda bi bilo dobro da se svi prisete kako su penzioneri prošli sa Zepter osiguranjem,3. ni Dunav osiguranju ne bi bilo pametno za ovakav ugovor jer zbog te skupe siće od 16.000 može proći isto, iliti bankrotirati, 4.za ugovor o osiguranju nisu bitne pričice i sličice, već komplet Uslovi pod kojima bi se penzioneri osigurali da se ovde objave. 5.A šta bi sa direktorom Info stana???
 
 
#1 Milomir Stankovic 04-10-2015 11:29
Postovani

Ja vec imam takvo osiguranje od preko 20 godina jos dok sam radio u JNA. Imam takav dokumenat i placam 8o3 dinara mesecno. Nadam se da to i dalje vazi.

Milomir Stankovic
vojni penzioner
2301944450065
 

Додај коментар