Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 153 gostiju na mreži
Опасност од урушавања система СОВО
уторак, 16 август 2011 00:58
УВПС  упозорава председника Владе  и друге надлежне на опасност од урушавањa система социјалног осигурања војних осигураника

ХИТНО ОБЕЗБЕДИТИ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ДУГА

Апелујемо да Влада Републике Србије неодложно обезбеди средства за исплату предметног дуга, ако не једнократно у целости, онда бар сукцесивно, примерено динамици доношења правоснажних пресуда и исплати  досуђених износа. У противном, неизбежне су тешке последице по стандард и здравље војних пензионера и њихових породица

Удружење војних пензионера Србије, 8. августа ове године,   упутило је Упозорење председнику  и потпредседнику Владе Републике Србије  и надлежним министрима о постојању опасности од урушавања система социјалног осигурања војних осигураника. Текст упозорења објављујемо у целини:

„У периоду од 1. 8. 2004. до 30.11. 2007. године, Фонд за социјално осигурање војних осигураника (Фонд СОВО) није исплаћивао део припадајуће пензије војним осигураницима пензионисаним пре 1. 8. 2004. године, услед чега је настао дуг Фонда СОВО према војним пензионерима у износу од 4.512.720.000,00 динара, односно по око четири месечна износа пензије сваком појединачно.

Одредбом става 2. члана 193. Закона о Војсци Србије, Влада Републике Србије је обавезна да исплату напред наведеног дуга реши до 31. марта 2008. године, али то није учинила ни до данас. Због тога, Фонд СОВО није био у могућности да исплати наведени дуг, па су оштећени војни пензионери покренули парнице ради наплате дугованог износа. Од укупно 47.069 оштећених, до краја јула 2011. године парнице је покренуло око 31.000 војних пензионера, а тужбе се и даље подносе, па је реална претпоставка да ће парнице покренути и преосталих око 16.000 оштећених. До краја јула 2011. године правноснажно је окончано 14.301 парница, те по том основу са рачуна Фонда СОВО принудно наплаћено укупно 3.444.093.089, 00 динара, односно за обештећење око 30% оштећених војних пензионера исплаћено је око 76% износа главног дуга.

Процена је да је за обештећење само оних који су тужбе већ поднели потребно око 9.000.000.000,00 динара, односно двоструко више од износа главног дуга, што је последица увећања дуга за камате и судске трошкове. До данас, за исплату предметног дуга нису обезбеђивана било каква средства у оквиру средстава за исплату пензија, а Влада за ту сврху није дозначила Фонду СОВО ни динара. С тога су исплате по правноснажним пресудама вршене из средстава намењених за финансирање осталих обавеза Фонда СОВО односно права војних осигураника, највише здравственог осигурања (1.274.000.000,00 динара), а делом и из средстава планираних за исплату пензија у међувремену умрлих војних пензионера (око 1.500 лица годишње). То је до сада, без озбиљнијих негативних последица по функционисање система Фонда СОВО, било могуће услед релативно спорог решавања ових парница (око 4.000 годишње). Међутим, консолидацијом реорганизованих судова, доношење правоснажних пресуда и принудна наплата досуђених износа су знатно убрзани, па Фонд СОВО, у најскорије време, неће бити у могућности да изфинансира обавезе из пензијског, инвалидског и здравственог осигурања војних осигураника, као и остале обавезе, односно доћи ће до потпуног урушавања система социјалног осигурања војних осигураника. С тога, апелујемо да Влада Републике Србије неодложно обезбеди средства за исплату предметног дуга, ако не једнократно у целости, онда бар сукцесивно, примерено динамици доношења правоснажних пресуда и исплати досуђених износа. У противном, неизбежне су тешке последице по стандард и здравље војних пензионера и њихових породица, уз негативне политичке тензије ове популације“.

(Достављено: председнику Владе РС Мирку Цветковићу, потпредседнику Владе РС  др Јовану Кркобабићу, министру одбране  Драгану Шутановцу, министру рада и социјалне политике Расиму Љајићу)

 

Додај коментар