Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 156 gostiju na mreži
Ванредно повећање (11,06)
петак, 22 јул 2011 17:00

Захтев УВПС Управном одбору Фонда СОВО

ДОНЕТИ ОДЛУКУ  О ВАНРЕДНОМ  ПОВЕЋАЊУ ЗА 11,06 %

Удружење војних пензионера Србије крајем јуна упутило је захтев Управном одбору Фонда СОВО да неодложно донесе одлуку о праву корисника војне пензије на ванредно повећање пензије за 11,06 одсто.

 

У захтеву се, између осталог, истиче:

„Управни суд, а и Виши судови,  у управним споровима и парницама војних пензионера против Фонда СОВО ради признавања и исплате ванредног повећања пензија за 11,06 одсто,  1.1. 2008. године, заузели су становиште да одлука Републичког фонда ПИО о предметном ванредном повећању није непосредно применљива на војне пензионере, већ да о том праву одлуку мора донети Управни одбор Фонда СОВО.

С тим у вези, тражимо да неодложно донесете одлуку у погледу права КВП на ванредно повећање пензије  за 11, 06 одсто сходно чл. 193. ст. 1 ЗВС и решењу Републичког фонда ПИО  01 бр.181-431/08 од 25. 1. 2008. године.“

 

Коментари  

 
#12 Vasić Dejan 20-02-2013 11:58
g-din KOLASINAC je potpuno u pravu, u vezi stava g-dina Ivanovica.
To je OSNOV DA IMAMO PRAVO I NA K-3 o kome svi cutimo i cekamo meteorsku kisu da nas usreci!
Oni koji su tuzili neka su i dobili, a oni koji nisu tuzili nisu sve izgubili jer mi zelimo da ostvare svoja prava nasim 12 godisnjim naporima da im pomognemo. Znamo da u svim mestima nema udruzenja KVP, da nemamo svoju novinu, a sto je najgore nismo dostupni i u kontaktu sa SVIM KVP. Zato verujte UVPS-u DA SVE STO VAS SLEDUJE MOZETE OSTVARITI JEDINO ZAJEDNICKOM AKCIJOM I TUZBAMA. Presuda ce biti pozitivna kada budu izbori.
 
 
#11 Djordje Arsic 25-05-2012 16:44
Ima li iko od kolega presudu u njegovu korist da okaci je na ovaj sajt. Stalno se prica da je neko cuo za nekog ali konkretno nista. Pa, hajde kolege da vidimo ko je taj neko,
 
 
#10 slava 31-03-2012 01:32
Poštovani,
Koliko sam shvatila, iz gore navedenog,samo su civilne penzije vanredno uvećane za 11,06%.Interesuje me da li imate saznanje da je neko ostvario pravo na uvećanje vojne penzije za 11,06%? Da li vredi sada podneti tužbu?
Hvala
 
 
#9 Veljko Maksić 31-01-2012 08:16
Poštovane kolege dobio sam rešenje 30 januara 2012.g Fonda PIO Filijale Bor sa se kojim odbija moja zahtev za povećanje od 11.06%.
Pakujem žalbu hvala Vam na podacima koje mogu da pronađem na Vašim stranicama.
 
 
#8 pavle 04-01-2012 18:03
ja sam fondu sovo poslao zahtev za poveca nje penzije pre godinu dana pa sam pre dva meseca poslaoponovo medjutim nisam do danas dobio nikakan odgovor sta da radim
 
 
#7 petar 28-10-2011 18:52
Pozdrav kolegama,
Da li neko ima primerak rešenja republičkog PIO 01. br. 181-431/08 od 25.01. 2008. godine? Ako ima, molim vas okačite negde na internetu jer ne može da se nađe. Ili pošaljite na e-mail bezovnikyu@yaho o.com .

Hvala unapred

ОДГОВОР

Поштовани Петре, ево Решења:

На основу члана 70. став 4, члана 76. став 2, члана 81, члана 224. став 2. и члана 244. став 7. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон и 63/06 - УС), члана 73. став 1. тачка 2. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 85/05), чл. 2. и 2а Уредбе о праву на аконтацију пензије корисницима пензија са сталним пребивалиштем на територији Републике Србије који су право на пензију остварили у другим републикама бивше СФРЈ („Службени гласник РС", бр. 76/92, 16/93, 42/93, 75/93, 98/93, 28/94, 1/95 и 22/96) и члана 25. став I. тачка 6), а у вези са чланом 56. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у оснивању („Службени гласник РС", број 121/07)
Лице овлашћено за заступање Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, доноси

РЕШЕЊЕ

о ванредном усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од јануара 2008. године

1. Овим решењем усклађују се пензије, вредност општег бода, новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу и новчане накнаде по основу инвалидности из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, од 1. јануара 2008. године, за 11,06%.

2. Пензије и новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу усклађују се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену пензију и новчану накнаду по Решењу о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС, број 99/07).

3. Најнижи износ пензије усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС", број 99/07).
4. Вредност општег бода усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену вредност општег бода по Решењу о вредности општег бода за октобар, новембар и децембар 2007. године и јануар, фебруар и март 2008. године („Службени гласник РС", број 99/07).

5. Новчана накнада по основу инвалидности из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену новчану накнаду по Решењу о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС", број 99/07) и не може бити већа од 15.038.55 динара.

6. Усклађивање пензија из тачке 2. овог решења односи се и на аконтацију пензија остварених по Уредби о праву на аконтацију пензије корисницима пензија са сталним пребивалиштем на територији Републике Србије који су право на пензију остварили у другим републикама бивше СФРЈ.

7. Исплата усклађене пензије и новчаних накнада по овом решењу вршиће се од 1. јануара 2008. године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

01 број 181-431/08
У Београду, 25. јануара 2008. године
Лице овлашћено за заступање,
Горан Лончар, с.р.
 
 
#6 Sole vojnik 25-09-2011 09:22
Moja majka je prekljuce dobila resenje od SOVO fonda o odbijanju zahteva za uskladjivanje penzije od 11,06 % pocev od 01.01.2008.god sa nekim dugim obrazlozenjem .Sad me zanima , da li ima smisla poslati zalbu i sta napisati ?Ocekujem brz odgovor jer sigurno ima puno ovakvih slucajeva. Hvala i pozdrav

ОДГОВОР

На решење Фонда СОВО којим је одбијен захтев за повећање пензије за 11,06 одсто од 1.1. 2008. године треба изјавити жалбу. Оријентациони образац жалбе, који садржи све неопходне елементе је:

ФОНДУ ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
За Комисију Скупштине Фонда за СОВО за
ревизију и решавање у другом степену о правима из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника
БЕОГРАД
Ул. Крунска број 13


Против решења Фонда за СОВО број___________ ___од__________ _____, којим је одбијен мој захтев за повећање пензије за 11,06 одсто од 1.1. 2008. године, изјављујем

Ж А Л Б У
Због повреде материјалног права

Разлози

Чланом 193. Закона о Војсци Србије (ЗВС), који је на снази од 01.01. 2008. године, прописано је да се усклађивање пензија војних осигураника врши по динамици и на начин утврђен Законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 01. Бр. 181-431/08 од 25.01. 2008. године, ванредно су усклађене односно повећане пензије за 11,06 одсто од 1. јануара 2008. године, па је Фонд СОВО, сагласно цитираној одредби ЗВС, био дужан да ми пензију усклади односно повећа за 11,06 одсто од 1. јануара 2008. године и на тако утврђену вредност бода примени наредна повећања, али то до данас није учинио, а мој захтев одбио као неоснован. Тиме су прекршене одредбе напред цитираних прописа, односно повређено материјално право.
Са изнетих разлога предлажем да другостепена комисија ову жалбу уважи и жалбено решење преиначи тако што ће ми признати тражено повећање или ожалбено решење укине и врати првостепеном органу на поновно одлучивање.

Подносилац жалбе
_______________ ______________
/Име, презиме, адреса/
 
 
#5 Milorad Kolašinac 11-09-2011 17:57
Gospodin Ivanović Dragoslav moj saborac za pitanja vojnopenzinersk ih prava je ispustio jedni bitnu stvar kod prevođenja u civilne penzije a to je da Fond SOVO mora da dovede penzije na nivo po čl. 75 zakona o VJ tj. K=3 shodno članu 190. i 193. zakona o VS, i to zaključno sa danom 31.12.2007. pa posle neka prevode kako hoće u bodove po metodologiji Fonda PiO
 
 
#4 Vladica 05-09-2011 16:19
I hoce li biti tog vanrednog povecanja ili ne? :-x
 
 
#3 sejdo 16-08-2011 16:10
Gospodin Ivanovic je u pravu i ovo ce iskoristiti da nam nesto otmu,nas fond za SOVO kao nas jedini i legitimni pravni zastupnik zaista nas "pravno zastupa",rezultat te pravne zastupljenosti ili zastite su tri vrste vojnih penzionera pod istim zakonom i pravnim aktima samo u velikoj razlici u novcu koji se dobije kao penzija i na hiljade tuzbi.
 

Додај коментар