Одговор УВПС „Вечерњим новостима“

ГДЕ СЕ ИЗГУБИЛА НОВИНАРСКА ЕТИКА

Удружење војних пензионера Србије упутило је,  6. септембра 2012, одговор главном и одговорном уреднику Вечерњих новости на текст тог дневног листа од 28. августа 2012. године под насловом „Стари дуг блокира пензије?“ У том тексту износе се нетачне и непотпуне информације  које читаоце могу да доведу у заблуду и да утичу на формирање негативног односа према војним пензионерима. Погледајмо, на пример, ову реченицу новинара Б. Стјеље: Овај непредвиђени цех направило је скоро 20.000 бивших чинова који су тужили и "добили" државу због лошег обрачуна војних пензија, а одштете током ове године плаћа Фонд ПИО из своје касе. Ко се много не удубљује у текст, може да закључи  да су војни пензионери направили тај рачун-трошак (цех), да су они,   које Б. Стјеља погрешно и погрдно назива бившим чиновима,  криви  за "блокаду". А они,  не само да нису криви,  него су  вишеструко оштећени  и нису  бивши чинови него пензионисани заставници, потпуковници, пуковници... Ако буде требало да бране земљу, нико их неће поново унапређивати у исте чинове.

Са свечане академије поводом прославе 19. годишњице оснивања УВПС

ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕРИ ТРАЖЕ ДА СЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОН


“Схватамо да је држава у тешкој ситуацији, али тражимо да се поштује закон; да се издвоје средства за исплату дуга војним пензионерима, да се Фонд за СОВО и војни пензионери врате у надлежност Министарства одбране; и да се та проблематика  уреди новим законом о социјалном осигурању војних осигураника. Тражићемо да се на законит начин реше стамбени проблеми војних пензионера, а нарочито војних бескућника које је држава практично заборавила“, рекао је,  између осталог, у пригодној беседи  председник УВПС Љубомир Драгањац на свечаној академији  поводом  прославе 19. годишњице Удружења војних пензионера Србије, одржане 13. септембра 2012. године у Централном дому војске у Београду.
(*Признања)

Једнократна солидарна помоћ члановима УВПС-а

МИЛИОН  ДИНАРА  МЕСЕЧНО ЗА УГРОЖЕНЕ

Будући да је ранија власт  противзаконито укинула Правилник  о опоравку а тиме и Једнократну новчану помоћ, Удружење војних пензионера Србије је основало сопствени фонд -  Фонд солидарности за пружање помоћи члановима УВПС. Најугроженијим корисницима војне пензије, члановима УВПС-а, овај фонд ће помагати док  се поново не установи  недавно укинута државна социјална помоћ најугроженијим војним пензионерима.

Скупштина Фонда за СОВО je,  на седници од 29. децембра 2011. године,  ставила ван снаге Правилник о начину коришћења средстава Фонда за СОВО која се издвајају за опоравак корисника војне пензије. На дан 31. децембра 2011. године, до када је био на снази поменути Правилник, остало је неисплаћено 626 до тада донетих решења (потребно је 30.217.000,00 динара) о додели једнократне помоћи корисницима војне пензије, као и 265 захтева за доделу те помоћи.

Подела здравствених књижица

ПОМОЋ ОД ОПШТИНСКИХ ОДБОРА УВПС

 

Иако смо се трудили да кориснике војних пензија што боље информишемо о здравственим књижицама,  изгледа да још има питања која треба разјаснити. Треба, пре свега, рећи да су одлуком надлежних органа, објављеном у СВЛ број 1 од 14.јануара 201. године, регулисани назив, садржај, облик и начин овере здравствене књижице. У том СВЛ је регулисано да здравствена књижица важи уз идентификациону картицу, војну легитимацију или личну карту само за осигурана лица која су на основу закона обавезна да имају личну карту...

 

УПУТСТВО  И  ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

Удружење војних пензионера Србије  доставило је, 1. августа 2012. године,  упутство  о остваривању права на ванредно повећање пензије за 11, 06 одсто свим општинским и градским организацијама УВПС. Допис Удружења са упутством објављујемо у целини:

„Нашим актом 01 бр. 135-1 од 21.априла 2010.године дали смо упутство како да поступају војни пензионери ради остваривања права на ванредно повећање пензије за 11,06% од 01.01.2008.године, уз образац захтева који за то треба поднети...

Допис УВПС новом министру одбране  Александру Вучићу

 

ВРАТИТИ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ И ХРАНАРИНУ

 

Удружење војних пензионера Србије упутило је, 31. јула 2012. године, допис новим министру одбране Републике Србије Александру Вучићу у коме су предочени проблеми  војних пензионера изазвани незаконитим поступцима досадашњег министра одбране Драгана Шутановца. Допис објављујемо у целини:

 

 

Састанак представника УВПС и Републичког фонда ПИО

ЧЕКА СЕ ПРЕСУДА УПРАВНОГ СУДА

Удружење војних пензионера Србије, 6. јула 2012. године, упутило је свим градским и општинским одборима УВПС информацију о састанку представника УВПС и Републичког фонда ПИО  поводом Одлуке Уставног суда о праву на ванредно повећање пензије за 11,06 одсто. Информацију, коју је потписао председник УВПС Љубомир Драгањац, објављујемо у целини:

ИНТЕРВЈУ: Пуковник проф. др Зоран Поповић, начелник Управе за војно здравство

ПАЦИЈЕНТИ У ПРВОМ ПЛАНУ

У систем војног здравства од почетка ове године укључен је и Фонд за социјално осигурање војних осигураника (СОВО). На тај начин обезбеђено је више новца и стабилније финансирање набавке лекова, санитетског материјала и медицинске опреме за потребе војних осигураника.