Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 367 gostiju na mreži
Додела социјалне и хуманитарне помоћи у фебруару 2016. године
петак, 18 март 2016 11:21
На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 16. марта 2016. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели јенократне социјалне и хуманитарне помоћи:
 
Стручна помоћ и подршка за стицање лиценце службеника обезбеђења и детектива
четвртак, 17 март 2016 10:00
Предузеће ,,Приватна безбедност доо, Београд, обратило се Удружењу војних пензионера Србије молбом да посредством сајта и ,,Војног ветерана“ инфромише пензионисане припаднике наше војске да та овлашћена институција организује обуку у различитим видовима и различитог трајања (према потребама, одабраном програму и изабраном броју часова), како би кандидати који се баве пословима обезбеђења припремили за полагање стручног испита и стицање неопходне лиценце.
 
Постпак наплате дуга након усклађивања војних пензија на основу закључка Владе Србије
четвртак, 10 март 2016 12:02

 

Сагласно Закључку Владе 05 Број: 181-11689/2015 од 30. октобра 2015. године, Републички фонд за ПИО (у даљем тексту: Фонд) ванредно је повећао војне пензије за 6,57% од 1. новембра 2015. године, а за дуг настао закидањем дела припадајуће пензије у периоду од 1. 1. 2008. до 31.10.2015. године доставило оштећеним војним пензионерима понуду за вансудско поравнање исплате тога дуга.

У наведеној понуди обрачуната је главница дуга увећана за индекс цена на мало, и то; за оне оштећене који нису покренули парнице за наплату дуга или су парнице у току – за читав период од 1. 1. 2008. до 31. 10.2015. године, а за оне који су део дуга наплатили по правноснажним пресудама – за месеце који нису обухваћени досуђујућом пресудом (одбијен тужбени захтев због застарелости и тужба још није поднета). Уколико је то поравнање закључено до 25. 12. 2015. године, износ наведен у понуди је исплаћен  11. и 12. јануара 2016. године.

 
Удружење војних пензионера Србије не подржава протест 15. марта
четвртак, 10 март 2016 11:36
Поводом предстојећег протеста Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, а који се односи на остваривање права на закинути део пензије од 11,06 одсто, најављеног за 15. март ове године, Удружење војних пензионера Србије неће се придружити организацији те манифестације. У складу са принципијелним ставом УВПС да ће се за сва оспорена права борити свим легалним и легитимним средствима, укључујући и протесте, али протесте само када сва правна средства буду исрпљена, Удружење сматра да још није наступио тај тренутак.
 
Продужен рок за вансудско поравнање зa неисплаћени део пензија
петак, 04 март 2016 19:16

 

Влада Републике Србије донела је Закључак којим се рок за вансудско поравнање војних пензионера са Републичким фондом ПИО за закинути део пензије продужи до 31. 12. 2016. године. С обзиром на важност тог документа, закључак доносимо у целости:
 
Скуп војних пензионера на којем је обзнањено продужење рока за вансудско поравнање дуга за пензије
петак, 04 март 2016 13:04
У Свечаној сали Дома ВС у Београду 4. марта одржан је састанак представника Удружења војних пензионера Србије, којем су присуствовали министар за рад, запошљавање и борачка питања Александаер Вулин, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Негован Станковић, директор Републичког фонда за ПИО Драгана Калиновић и председник Управног одбора за Фонд ПИО Бранислав Митровић.
 
У току су припреме за ново вансудско поравнање разлика за војне пензије
среда, 24 фебруар 2016 11:39
У Вези са иницијативом Удружења војних пензионера Србије о продужењу  рока за вансудско поравнање и захтева за поравнање оних војних пензионера који су засновали радни однос после пензионисања државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Негован Станковић упутио је Удружењу војних пензионера Србије одговор следеће садржине:
 
Додела социјалне и хуманитарне помоћи у јануару 2016. године
петак, 19 фебруар 2016 11:16
На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 10. фебруара 2016. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели јенократне социјалне и хуманитарне помоћи:
 
Промена броја телефона Инфо центра о стамбеној ситуацији
среда, 10 фебруар 2016 10:31
Из Управе за традицију, стандард и ветеране у циљу инфромисања стамбених интересената, примили смо обавештење о промени броја телефона Инфо центра којисе односи на стамбену проблематику.
 
Усклађивање пензија и новчаних накнада за 1,25 одсто од децембра 2015.
уторак, 09 фебруар 2016 13:04
Закључком Владе Републике Србије од 23. јануара ове године утврђено је да се пензије и новчане накнаде које исплаћује РФ ПИО од исплате за децембар 2015. године увећају за1,25одсто. Исто толико – 1,25 одсто увећава се вредност општег бода, тако даће се пензије и новчане накнаде од децембра 2015. године па надаље исплаћивати у увећаном износу.
 
О рестриктивном режиму издавања канадских виза држављанима Р. Србије
понедељак, 01 фебруар 2016 10:52
Државни секретар у Министарству спољних послова РС Роксанда Ничић, после обраћања председника УВПС Љубомира Драгањца (28. децембра), упутило је Удружењу војних пензионера Србије (25. јануара) акт следеће садржине:
 
Колико се дуго чека на поједине прегледе на кабинетима ВМА
петак, 29 јануар 2016 04:42
После обраћања председника УВПС ЉубомираДрагањца надлежним институцијама у систему одбране поводом стања и проблема у војном здравству, из Војномедицинске академије је стигао одговор на питање колико се на појединим кабинетима чека на преглед. Већи део тог дописа доносимо у изворном облику:
 
Додела социјалне и хуманитарне помоћи у децембру 2015. године
среда, 27 јануар 2016 11:28
На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 12. јануара 2016. године, размотрио захтеве достављене удецембру 2015. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:
 
Питања у вези са здравственим обезбеђењем војних пензионера
петак, 22 јануар 2016 10:38

 

Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац обратио се институцијама из система одбране, надлежним за бригу о здрављу и лечење војних пензионера – Фонду за СОВО, Управи за војно здравство МО, Војномедицинској академији, Генералштабу ВС и другима – питањима постављеним на последњој седници Главног одбора Скупштине РС или искрслим после тог скупа, уз молбу да одговоре на постављена питања из свог делокруга деловања. Питања доносимо у целости:
 
Примедбе на поступање дела адвоката у поступцима за наплату закинутог дела војних пензија
уторак, 19 јануар 2016 11:54
Систематско и упорно доказивање правде да и војним пензионерима припада ванредно усклађивање пензија од 1.1. 2008. године, које је безмало осам година плански водило Удружење војних пензионера Србије, значајно су подупрли адвокати. Већина њих је часно, честито, предано и стручно водило судске поступке, помажући тако корисницима војне пензије да остваре своје Уставом и законом утврђено право. Неки од истакнутих адвоката сјајним поднесцима судовима значајно су допринели да се учине преко потребни пробоји на путу за остварење закинутих права. У часу када војни пензионери масовно остварују оно што су им чиновници оспоравали, тренутак је да се адвокатима ода признање за све оно што су за војнопензионерску популацију учинили.
 
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>

Strana 11 od 41